Dùng thử
Chỉ với 15.000
đ/tháng
đặt mua ngay
1 website?
500 MB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
15 GB băng thông?
Miễn phí chứng chỉ SSL?
Tặng 1 giao diện WordPress ORY?
Tiết Kiệm
Chỉ với 69.000
đ/tháng
đặt mua ngay
1 website?
2 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
30 GB băng thông?
Miễn phí chứng chỉ SSL?
Tặng 1 giao diện WordPress ORY?
Cơ bản
Chỉ với 99.000
đ/tháng
đặt mua ngay
1 website?
5 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
Băng thông không giới hạn?
Miễn phí chứng chỉ SSL?
Tặng 1 giao diện WordPress ORY?

Bán chạy

Cửa hàng
Chỉ với 199.000
đ/tháng
đặt mua ngay
2 website?
10 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
Băng thông không giới hạn?
Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard?
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu?
Tặng Theme và Plugin của ORY Theme?
Cao Cấp
Chỉ với 299.000
đ/tháng
đặt mua ngay
3 website?
20 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
Băng thông không giới hạn?
Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard?
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu?
Tặng Theme và Plugin của ORY Theme?
Tối ưu
Chỉ với 499.000
đ/tháng
đặt mua ngay
5 website?
40 GB dung lượng lưu trữ SSD ENT?
Băng thông không giới hạn?
Miễn phí chứng chỉ SSL Wildcard?
Miễn phí tên miền .com/.online năm đầu?
Tặng Theme và Plugin của ORY Theme?